Qafqaz Universitetinin tələbələrinin hazırladıqları robot "Uzundərə" havasında rəqs edir