Elshen Xezer Ərdəbildə hamını mat qoyur (Şair belə olar)